Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR

1.1. Kutlan Kollu (Kısaca “Kayra Yazılım” olarak anılacaktır.)
Vergi Numarası : 71395154296
Adres : Yavuz selim mah. 8.cadde 8/5 eryaman,Ankara
Telefon : 0850 302 62 45
E-Posta : info@kayrayazilim.com

1.2. (Kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Online olarak doldurulacak olan formda bilgileri belirtilen kişi.
T.C. Kimlik Numarası :
Adres :
Telefon :
E-Posta :

1.3. Taraflar yukarıda belirttikleri adresleri, yasal ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir. Adres değişikliği olan taraf, değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.


2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Alıcı’nın, Kayra Yazılım’ın tedarik ettiği toplu elektronik posta gönderimi hizmetini elektronik ortamda satın alması ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ VE BEDELİ

3.1. Sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve bedeli aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yapılan indirimler ve promosyonlar satış fiyatına yansıtılır.

Satın Alınacak Email kredisi: …..
Görderi kredisi: 1 email gönderim kredisi 1 adet email gönderimine eşittir. Gönderilecek bülten boyutu bu sayıyı değiştirmez.
Son Tüketim Süresi: Satın alınma tarihinden itibaren 1 yıl.
Toplam Bedel: Ücretler satın alınacak gönderi adetine göre değişiklik göstermektedir. Ödeme öncesinde web sitesinden fiyat listesine ulaşılabilir.
Ödeme Şekli: Kredi Kartı/ Havale / EFT

3.2. Fatura, Alıcı’nın, yukarıda yer alan elektronik posta adresine, e-fatura olarak gönderilecektir.


4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükler:

4.1.1. Alıcı, bu Sözleşme’yi, Ön Bilgilendirme Formu’nu, “www.topluemailgonderimi.com” internet sitesinde yer alan Sözleşme konusu hizmetin ifasına ilişkin tüm bilgileri okuduğunu; bunlarda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve elektronik ortamda onayladığını; Sözleşme’nin tabi olduğu mevzuatın kendilerine yüklediği yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.1.2. Hizmet, en güncell sürümdeki internet tarayıcıları üzerinden bilgisayar (PC) den kullanılacak şekilde düzenlenmiştir. Alıcı, hizmeti alabilmesi için gerekli teknik ekipmana sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.1.3. Hizmet, Kayra Yazılım’ın internet sitesi (www.topluemailgonderimi.com) üzerinden gönderi kredileri Kredi kartı veya Havale/EFT ile satın alınabilir. Ücretin ödenmemesi halinde Sözleşme yürürlüğe girmez.

4.1.4. Alıcı, oluşturduğu demo hesabından gönderi kresisi ücretini ödemez, ödeme herhangi bir sebeple gerçekleşmez, ödeme banka / finans kuruluşu tarafından iptal edilir veya hizmetin ifasından önce bedel, itiraza konu olması sebebiyle ödenmez veya geri alınırsa; Kayra Yazılım hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.1.5. Alıcı, satın almış olduğu gönderi kredilerini hiç bir şekilde kullanmamış ve herhangi bir bülten tasarım desteği hizmeti almadıysa, satın almış olduğu aynı gün içerisinde hizmeti iptal edebilir, ücret iadesi alabilir.

4.1.6. Alıcı, Kayra Yazılım’a yukarıda yer alan bilgilerden veya Çağrı Merkezinden ulaşarak aynı gün iptal etme hakkı bulunmakta olup; bu durumda ücret Alıcı’ya iade edilecektir. Aksi halde Alıcı, Kayra Yazılım’tan herhangi bir ad altında hiçbir bedel talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kayra Yazılım, bankadan / finans kuruluşundan kaynaklanan sorun ve gecikmelerden sorumlu değildir.

4.1.7. Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnası” kapsamında değerlendirilen;

– 15.1.g.maddesi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”
– 15.1.h. maddesi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.”
niteliğinde olduğundan, Alıcı’nın madde 4.1.5. kapsamındaki hakkı haricinde cayma hakkı bulunmamaktadır.
4.1.8. Alıcı mücbir sebepler haricinde, kusur aranmaksızın, hizmetten herhangi bir nedenle yararlanmaması veya yararlanamaması halinde, kendisine bedel iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ancak fiili imkansızlık veya mücbir sebep hallerinde Alıcı’nın, durumu öğrenmesini müteakip Kayra Yazılım’a 3 gün içerisinde bildirmesi ve Kayra Yazılım’ın da kabul etmesi halinde, hizmeti, başka bir tarihte kullanma hakkı bulunmaktadır.

4.1.9. Alıcı, hizmete ilişkin şikayetini, Kayra Yazılım’a, yukarıda yer alan iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle iletebilecektir.

4.1.10. Alıcı, banka ve / veya finans kuruluşu vasıtasıyla yaptığı ödemelerde, yaşanan gecikmelerde dahil olmak üzere her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; bu sebeple Kayra Yazılım’ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.2. Kayra Yazılım’ın Hak ve Yükümlülükleri:

4.2.1. Kayra Yazılım, T.C.yasalarına ayrı içerikleri gönderiler, spam gönderiler, phishing (olta mailleri), Kumar, Kripto, İlaç vb. yasal olmayan içeriklerin oluşturulması halinde Alıcı'nın hesabını iptal etme yetkisine sahiptir. Bu gibi durumlardaki iptallerde ücret iadesi yapılmaz. Anti Spam politikalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

4.2.2. Kayra yazılım, sunucularına oluşabilecek yurtiçi-yurtdışı internet bağlantı kesintileri, hava muhalefeti v. nedenler ile olabilecek web sitesi paneline bağlantı gecikmelerinden sorumlu tutulamaz.

4.2.3. Kayra Yazılım, Alıcı’nın hizmetten faydalanmaktan vazgeçmesinden veya hizmetin elektronik nedenlerden ötürü yerine getirilememesi / geç yerine getirilmesinden sorumlu değildir.


5. KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI / GİZLİLİK:

5.1. Kayra Yazılım, Alıcı’nın Sözleşme kapsamında kendisine sunduğu her türlü özel ve genel nitelikli kişisel veriyi, Sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar ile kendi bünyesindeki kayıtları tutmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla; mevzuatta öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işleyebilecektir.

5.2. Kayra Yazılım, bu kişisel verileri, çalışmış olduğu şirketlere veya kendi veri tabanlarındaki hizmet sağlayıcısı olan yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalara ve/veya üçüncü kişilere aynı amaçlarla aktarabilecek; mevzuatta belirlenen süreler ile muhafaza edebilecektir.

5.3. Kayra Yazılım, söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, mevzuatın öngördüğü teknik ve idari tedbirleri alacak; çalıştırdığı kişileri gereği gibi bildirecektir.

5.4. Alıcı’nın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca hakları saklıdır.

5.5. Alıcı, tüm bu husulara açık rızasının olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.


6. YETKİLİ MAHKEME / İTİRAZ MERCİ

6.1. Bu Sözleşme’nin uygulanmasında ve/veya yorumlanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, Türk Kanunları uygulanır.

6.2. Uyuşmazlık halinde, hizmetin bedeli, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilindeyse, Kayra Yazılım’ın bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; üzerinde ise İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2.1. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Kayra Yazılım’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.


7. DİĞER

7.1. Sözleşme, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

7.2. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve görüşme ücretinin Kayra Yazılım’ın hesabına geçmesiyle yürürlüğe girecek; Alıcı’nın görüşmeyi yapmış olması veya belirlenen şartlar doğrultusunds yapmaktan vazgeçmesi halinde sona erecektir.

7.3. Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, elektronik ortamda yapılacaktır.

7.4. Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklik, tarafların yazılı mutabakatı ile mümkündür.

7.5. Ekler, Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

Bu Sözleşme 7 maddeden oluşmakta olup; Taraflar arasında, elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır.

Sistemimizi Canlı Destek ekibimiz ile birlikte ücretsiz denemek istermisiniz? Hemen Ücretsiz Dene2010 'dan beri kesintisiz hizmet Referanslarımız